banner
Terug naar het overzicht

Distinto

“Medewerkers zijn blij met de overstap naar het ECD van CareRatio. Met name de wijze waarop het zorgproces inzichtelijker is geworden draagt bij aan de kwaliteit die we leveren.”

Ingrid Hartog

Ingrid Hartog van Distinto vertelt over haar ervaring met het ECD

Jeugdzorgaanbieder Distinto is een jeugdzorgaanbieder in Barendrecht. Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit ondersteunt Distinto kinderen met gedragsproblemen en diverse vormen van autisme en psychiatrische stoornissen in hun ontwikkeling. Ingrid Hartog, is directeur en bestuurder bij deze organisatie en vertelt over de samenwerking met CareRatio.’

Ingrid, kun je iets vertellen over de organisatie Distinto?
‘Ons doel is het bevorderen van zelfstandigheid, het aanreiken van handvatten om op adequate wijze om te gaan met de aanwezige problematiek en het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak. Onze begeleiding is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Wij hanteren een flexibele IQ-ondergrens van 70. Op dit moment hebben we 250 klanten in zorg. We bieden ambulante begeleiding, onderwijs-zorgarrangementen, dag- en logeeropvang en diverse trainingen.’

Wat vinden jullie belangrijk als het gaat om het ECD?
‘Gebruikersgemak voor de medewerkers vinden wij heel belangrijk. Dat het ECD echt ondersteunend is bij het uitvoeren van het dagelijks werk met de klanten. Dat het klanten helpt om meer inzicht te krijgen in het proces dat ze doorlopen. Maar ook dat de software aansluit op de geldende kwaliteitskaders en bestaande wet- en regelgeving en daarin door ontwikkelt. En tenslotte, dat het ECD informatie genereert waarmee je als organisatie ‘met één druk op de knop’ kunt verantwoorden wat je doet en dat je weet waar je staat’, aldus Ingrid.

De overstap
‘Enkele jaren geleden hebben we al eens een demo gezien van Pluriform Zorg en daar waren we toen erg enthousiast over’, vervolgt Ingrid. ‘Toen de tijd rijp was voor de overstap, bleek het systeem nog steeds passend bij ons programma van eisen.‘
Ingrid: ’CareRatio heeft het systeem naar onze wensen ingericht en de samenwerking rond deze inrichting is heel goed verlopen. Het is fijn dat CareRatio duidelijk kennis heeft van het ECD. Alle vragen en helpdeskmeldingen worden snel en vakkundig opgepakt door de helpdesk van CareRatio en dat werkt! Ook denken zij mee in de inrichting van ons zorgproces. Ze maken eigenlijk de vertaalslag van onze inhoudelijke en zorggerelateerde wensen naar een passende ICT-oplossing. En dat is fijn, want zo praat je niet langs elkaar heen. De declaratieservice van CareRatio verzorgd voor ons ook naar tevredenheid de hele cliëntadministratie en declaratie.‘

Hoe gaat het nu? Wat zijn de ervaringen van de medewerkers?
Ingrid: ‘Medewerkers zijn blij met de overstap naar het ECD van CareRatio. Met name de wijze waarop het zorgproces inzichtelijker is geworden draagt bij aan de kwaliteit die we leveren.’

Andere klantcases

Jados – keuze voor ECD & Declaratieservice van CareRatio
Stichting Ontmoeting – keuze voor ECD Direct
Stichting Bethanië – ervaringen met ECD Direct