banner
Terug naar het overzicht

Profila Zorg

“Het proactief meedenken op de cliëntadministratie maakte de samenwerking optimaal.”

Colinda van Vliet

Ondersteuning zorgadministratie

Profila Zorg vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Vanuit die visie biedt Profila Zorg hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen zij mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Het team cliëntenadministratie binnen Profila Zorg verwerkt dagelijks de indicaties, beschikkingen, productie van geleverde zorg en is verantwoordelijk dat de declaratie tijdig en juist wordt ingediend bij gemeenten, zorgkantoren en andere financiers. Profila Zorg is een groeiende organisatie; daarmee is ook de hoeveelheid werk op de cliëntenadministratie toegenomen. Profila Zorg heeft aan CareRatio gevraagd om hen tijdelijk te ondersteunen op de cliëntenadministratie. Voor een periode van ruim 3 maanden heeft Chanella met veel plezier geholpen bij het wegwerken van achterstanden, heeft zij werkinstructies geschreven en heeft zij verbetervoorstellen gedaan om de processen te optimaliseren.

 De samenwerking met CareRatio verliep zeer prettig. Chanella maakte onze processen snel eigen, waardoor achterstanden in alerts al snel zelfstandig werden weggewerkt. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden werden processen kritisch bekeken en verbetervoorstellen aangedragen en in de praktijk gebracht, zodat o.a. meldingen in alerts worden voorkomen. Dat proactief meedenken maakte de samenwerking optimaal.

Colinda van Vliet 
Manager Cliëntadministratie

Andere klantcases

Zorggroep Sirjon
Stichting Fonteynenburg
Cavent